PERSONVERNERKLÆRING FOR The Oslo Way

1. BEHANDLINGSANSVARLIG

The Oslo Way er behandlingsansvarlig for håndtering av dine personopplysninger. Eventuelle spørsmål om behandlingen, ønske om sletting m.m., kan rettes til: 

The Oslo Way

Adresse: Storgata 5 

Postnummer: 0155

Org. nr.: 918 401 008

E-post: rannveig.lie@theosloway.no

2. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Navn, telefonnummer og e-postadresse lagres dersom du melder deg på vårt nyhetsbrev, samt informasjon fra cookies til markedsføringsformål.

3. FORMÅL OG GRUNNLAG FOR INNSAMLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Salg- og markedsføringsaktiviteter i form av direkte e-post. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å forbedre nettsiden og brukeropplevelsen. Innsamling av statistikk om brukeratferd for å markedsføre produkter gjennom Meta, Google-plattformer, Snapchat, Loopify, TikTok og andre, digitale annonseringssystemer. 

3.1 Vi sikrer at dine personopplysninger bare samles og behandles i overensstemmelse med de[t] formål som er angitt her:

(a) For å levere produkter og tjenester du har bestilt (kontaktdetaljer).

(b) For å besvare eventuelle spørsmål eller innsigelser du måtte ha (kontaktdetaljer, transaksjonsdetaljer).

3.2 Vårt grunnlag for behandling er:

- Behandlingen er nødvendig for å oppfylle en kontrakt som du er part i, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b.

- Samtykke, jf. GDPR art. 6 nr. 1 bokstav a. Samtykket kan tilbakekalles på ethvert tidspunkt.

4. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men The Oslo Way kan bruke underleverandører til å levere markedstjenester, slik som annonseringsplattformer, management, PR byråer, spillesteder/arenaer og bookingbyråer. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av The Oslo Way, så sant det foreligger en databehandleravtale.

5. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på rannveig.lie@theosloway.no

6. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Dersom vi behandler personopplysninger om deg har du en rekke rettigheter:

• Du kan ha rett til å se hvilke data vi har om deg, det kalles innsyn i egne personopplysninger

• Du kan ha rett til å korrigere data vi har om deg om det er feil i dataene, det kalles korrigering av personopplysninger.

• Du kan ha rett til å slette data vi har om deg, det kalles sletting av personopplysninger. 

• Du kan ha rett til å be om at vi kun foretar begrensing av behandling av personopplysninger. 

• Du har rett til å få kopi av data vi har om deg, det kalles rett til dataportabilitet

• Du har rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger.

• Du har mulighet til å klage til Datatilsynet

7. DATABEHANDLERE

The Oslo Way har til enhver tid databehandleravtaler med eksterne virksomheter som behandler personopplysninger på oppdrag fra The Oslo Way. Disse er per i dag:

Ingen :)