Skip to main content

The Oslo Way; Et kult firmanavn eller ideologi?

Oslo er en av hovedstedene i Europa som vokser raskest. Det lar vi oss inspirere av. Det er også den byen i Norge med flest innflyttere, altså en by som skapes og utvikles som resultat av impulser fra utsiden, og i bredt samarbeid av ulike mennesker og kompetanse.

– Liten og trygg, men med ambisjoner, kompetanse og nettverk til å leke med de største.

Silje Hopland EikEier og produsent, Cinenord

Etter å ha samarbeidet med Rannveig Lie i mange år vet jeg at hun og The Oslo Way er den beste i bransjen til å hjelpe oss håndtere pressen, spesielt på våre store drama produksjoner hvor vi både har store utenlandske stjerner og mye medieinteresse som skal administreres profesjonelt.

Lasse PettersenBukta festivalen

Vi benyttet oss av The Oslo Way til en intern strategiprosess. Samlingen var samlende, inspirerende og effektiv. The Oslo Way og prosessleder Lars tilnærmet seg oppgaven på våre premisser og demonstrerte en god forståelse for hvem vi er og hvor vi skal. Vi ble utfordret til å tenke utenfor boksen på en spennende og engasjerende måte, og endte opp med et utrolig godt rammeverk til å ferdigstille en tydelig og god strategi for vårt videre arbeid. Vil anbefale Lars/The Oslo Way til alle!

Norske Konsertarrangører

Som en hver dynamisk og fremtidsrettet organisasjon ønsket NKA å løfte blikket for å legge en tydelig og mer visjonær strategi for å imøtekomme fremtidens arrangørhverdag. Da er prosessen viktig. Alle skal høres og ikke minst få bidra med sin kompetanse. Avgjørende for at denne prosessen ble god for NKA var en dyktig prosessleder. The Oslo Way og Lars ser helhet der vi så detaljer. Trygget oss der vi var usikre og stilte kritiske spørsmål når vi var overbevist.

ena Forlag

The Oslo Way og Rannveig Lie har gjort en veldig god jobb for Ena forlag. Lyttende og respektfull i dialogen med forfattere og tegnere, og har samtidig stor gjennomføringskraft og stort kontaktnett. Et samarbeid med The Oslo Way og Rannveig anbefales på det varmeste.
Kristin Jobraaten
Sjefredaktør i Ena – et imprint i Vigmostad & Bjørke